Your browser does not support JavaScript!
106-2就學貸款加貸申請自3/12起(申請步驟方法請詳內)

 

106-2參加就貸同學,對加選課目進行加貸申請,流程步驟如下:

 

一、請於網路加退選結束後,至教務組索取 選課確認清單

       請向教務組承辦人員聲明為就學貸款(加貸)用。

 

二、3/12(一)起可持選課確認清單至本校行政大樓一樓請出納組

       產生加選繳費單,產生後自行至校務系統列印加選繳費單

 

三、向進推處學務組登記並索回原就學貸款書。

 

四、持加選繳費單原就學貸款書,向承貸銀行申請換單,變更貸款

       金額。

 

五、將已完成變更的就學貸款書,以及加選繳費單,3/28前攜帶至

       學務組重新系統建檔,完成加貸申請作業。

 

                              進修推廣處  學務組  提醒您!

瀏覽數